przekroczenie limitu obrotu

Obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu 40 000 zł obrotu

Jesteśmy instytucją kultury, która na rzecz osób fizycznych świadczy usługi w zakresie wynajmu sali na uroczystości rodzinne i wypożyczania stołów oraz krzeseł (38 wystawionych faktur VAT na kwotę netto 21 500 zł w 2010 r.). Organizujemy dyskoteki i zabawy, sprzedając uczestnikom bilety (są one objęte dokumentami ścisłego zarachowania), co dokumentujemy fakturą wewnętrzną VAT (6 wystawionych faktur na kwotę netto 21 400 zł w 2010 r.) Czy zakres naszej działalności na rzecz osób fizycznych obliguje nas do zakupu kas fiskalnych od 1 maja 2011 r.? Czy sprzedaż biletów obejmuje zakres usług dla osób fizycznych?