przepisy BHP

Ekwiwalenty wynikające z kodeksu pracy i zasad BHP

W bibliotece publicznej nie ma pracownika obsługi (sprzątaczki). Wszelkie prace porządkowe wykonują bibliotekarze w godzinach pracy.

  • Czy w tym przypadku bibliotekarzowi należy się ręcznik i mydło?
  • Czy pracownikom należy się herbata?

Jak w instytucji kultury obliczyć ekwiwalenty za:

  • używanie własnej odzieży i za pranie tej odzieży dla sprzątaczek,
  • materiały biurowe dla pracowników umysłowych,
  • mydło i herbatę dla pracowników?

Nieprzyjemny zapach w bibliotece

Nasza biblioteka zmieniła ostatnio siedzibę na dużo większą, wyremontowaną. Czytelnicy i pracownicy skarżą się na nieprzyjemny zapach farby i kurzu. Czy mamy obowiązek go zlikwidować? Co nam grozi, gdy tego nie zrobimy? Bardzo proszę o odpowiedź.

Obowiązki instytucji kultury, gdy zdarzy się wypadek przy pracy

• Warto zapamiętać kolejne czynności, jakie należy podjąć, gdy pracownik instytucji ulegnie wypadkowi przy pracy • Wynikiem pracy zespołu powypadkowego jest protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany protokołem powypadkowym • Protokół jest podstawą do ubiegania się pracownika o odszkodowanie z ZUS

Nowe przepisy BHP w instytucji kultury

• Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy z instytucji kultury będą oceniać koncepcję inscenizacyjną i projekt scenograficzny pod kątem jego zgodności z przepisami BHP, prawa pracy i ochrony przeciwpożarowej, nawet gdy organizatorem będzie firma zewnętrzna • Organizator widowiska odpowiada w pełni za miejsce, urządzenia techniczne, środki inscenizacji oraz sprzęt roboczy i ochronny • Osoba wyznaczona przez organizatora widowiska i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę to tzw. koordynator