przerwy w czasie pracy

Przerwy w czasie pracy w instytucji kultury

• Przepisy prawa pracy przewidują przerwy w pracy w trosce o zdrowie lub wygodę pracownika • Większość przerw wlicza się do czasu pracy, a za ich czas należy się pracownikowi wynagrodzenie • Natomiast przerwa stosowana w przerywanym czasie pracy, o której mowa w art. 26c ustawy o działalności kulturalnej, wynika z potrzeb i organizacji pracy w instytucji kultury