przychody własne

Sprzedaż biletów na przyszłoroczne przedstawienie artystyczne

Zdarza się, że instytucja planuje spektakl, wydarzenie kulturalne, na początku roku, a promocję i sprzedaż — ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej — zaczyna jeszcze w poprzednim.
Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi?
W jaki sposób zaksięgować przychód z biletów, aby zapłacić z nich za imprezę artystyczną w nowym roku?

Jak rozgraniczyć źródła finansowania wydatków instytucji kultury?

Skąd wiadomo, że dany wydatek jest sfinansowany dotacją, a inny np. ze środków własnych, skoro wszystkie środki pieniężne trafiają na jeden rachunek bankowy?

Płatne zajęcia w ośrodku kultury

Jak zaewidencjonować rozliczenie otrzymanych płatności za płatne zajęcia organizowane w gminnym ośrodku kultury?

Tworzenie rezerwy czy koszty działalności bieżącej?

Po rozliczeniu dotacji od organizatora i własnych przychodów za 2013 r. instytucji kultury pozostały na koniec roku na rachunku bankowym środki pieniężne w wysokości 15 200 zł. Instytucja chce te środki przeznaczyć na opracowanie dokumentacji c.o. oraz koszty dostarczenia energii cieplnej w 2014 r. Czy w tej sytuacji trzeba tworzyć rezerwy?

Środki z dotacji czy przychody własne?

Instytucja kultury osiąga własne przychody z działalności (co stanowi 3% jej budżetu) i dofinasowanie w postaci dotacji podmiotowej od organizatora (co stanowi 97% budżetu).
Czy można uznać, że środki finansowe pozostające na koniec roku budżetowego po rozliczeniu wydatków pochodzą ze środków własnych i wtedy nie należy zwracać dotacji podmiotowej organizatorowi? Które wydatki w pierwszej kolejności mają być pokrywane z dotacji, a które z przychodów własnych? Czy może trzeba prowadzić dwa konta bankowe, oddzielne dla własnych przychodów i oddzielne dla dotacji podmiotowej, aby wyeliminować problem rozliczenia dotacji podmiotowej?

Zawieranie umów na dostawę mediów na okres dłuższy niż rok

Czy instytucja kultury, która oprócz dotacji podmiotowej uzyskuje własne przychody, może zawierać umowy na dostawę mediów, tj. Internet, energię elektryczną, c.o., wodę i ścieki, czynsze itp. na okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy?