publiczność

Sztuka jest dla widza, czyli zarządzanie publicznością w instytucji kultury

• Należy pamiętać, że publiczność instytucji kultury to nie tylko młodzież szkolna, to także dzieci, studenci, dorośli, osoby starsze • Zawsze trzeba myśleć o odbiorcach wydarzeń kulturalnych i włączać ich w działania instytucji • Warto monitorować, jak odbiorcy reagują na działania instytucji kultury — dzięki temu będzie wiadomo, co należy usprawnić