rachunkowość

Ujęcie bieżących wydatków w polityce rachunkowości instytucji kultury

zy w polityce rachunkowości gminnego ośrodka kultury może występować zapis „kierując się zasadą istotności, przyjmuje się uproszczenie, zgodnie z którym faktury zakupu dotyczące bieżących wydatków i zapłacone w miesiącu wystąpienia operacji są ujmowane zapisem Wn 400 Ma 131″?

Ewidencja księgowa zysku pozostającego w dyspozycji ośrodka kultury

Jestem początkującą księgową w gminnym ośrodku kultury. W nr. 1 Poradnika Instytucji Kultury przeczytałam artykuł „Na co biblioteka może przeznaczyć osiągnięty zysk”. Chciałabym poprosić o rozwinięcie tego tematu od strony ewidencji księgowej. W 2009 r. nasza jednostka osiągnęła zysk, który został przeznaczony w całości na działalność statutową. Jak prawidłowo zaewidencjonować ten zysk w 2010 r.? Czy należy zwiększyć fundusz jednostki, czy może inaczej to zaksięgować? Natknęłam się na interpretacje dotyczące fundacji i stowarzyszeń dopuszczające możliwość zaewidencjonowania zysku w przychody statutowe. Czy w jednostce kultury można dokonać podobnych księgowań?

Stosowanie zasady 5p w księgowości instytucji kultury

• Księgi rachunkowe trzeba prowadzić rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco • Aby osiągnąć ten cel, można zastosować połączenie prakseologii z japońską praktyką 5S • Każda jednostka powinna dostosować ją do swojej specyfiki

Dla instytucji kultury polityka rachunkowości to podstawa

• Instytucje kultury muszą rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy • Kierownik jednostki ustala politykę rachunkowości, on też ją aktualizuje • Raz przyjęte zasady mają być stosowane w sposób ciągły

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucjach kultury

• Nie wszystkie koszty trzeba rozliczać w czasie • Należy pamiętać o zasadzie istotności • Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640