rada pracowników

Rada pracowników w instytucji kultury

Instytucja zakłada właśnie radę pracowników, w skład której ma wejść 7 osób, a kandydatów jest 15.
Na ilu kandydatów może głosować pracownik mający czynne prawo wyborcze?