ratownik wodny

Zatrudnienie ratownika wodnego w domu kultury

Dom kultury zarządza miejscem wykorzystywanym do kąpieli (plażą wiejską). W wakacje planuje zatrudnić dwóch ratowników. Jaki stopień musi mieć ratownik, aby można było go zatrudnić? Do domu kultury zgłosiło się dwóch ratowników wodnych WOPR — jeden z kursem pierwszej pomocy i drugi w stopniu młodszego ratownika WOPR. Czy mogą oni razem strzec obiektu?
Czy ratownik wodny WOPR może być zatrudniony na umowę-zlecenie oraz samodzielnie strzec kąpieliska wodnego? Jak prawidłowo zapisać w umowie-zleceniu pełnienie funkcji ratownika, żeby nie miała ona znamion umowy o pracę?