Rb-WS

Remont instalacji elektrycznej w obcym środku trwałym w instytucji kultury

Instytucja kultury podpisała długoterminową umowę najmu na wynajem budynku pod działalność kulturalną na okres 30 lat. W 2013 r. z dotacji celowej wykonano wymianę instalacji elektrycznej. W latach 2014–2016 nastąpi kolejny etap rozbudowy i remontu budynku. Jak prawidłowo zaksięgować nakłady poniesione na remont w obcym środku trwałym? Czy instytucja kultury powinna naliczać amortyzację? Czy nakłady poniesione na remont można zakwalifikować do wydatków strukturalnych?