Rb-WSa

Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

  • Wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014–2020 nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-WSa za 2016 r.
  • Wydatki na zakup księgozbioru nie zawsze są wydatkami strukturalnymi
  • Ani remont kawiarni, ani zakup wyposażenia, instrumentów muzycznych czy ubiorów dla orkiestry nie są wydatkami strukturalnymi