regulamin konkursu

Nagrody dla członków zespołów

Dyrektor chce uhonorować zespoły pracujące w instytucji nagrodą finansową. O sposobie wykorzystania otrzymanych środków finansowych ma zadecydować dany zespół (czy środki te zostaną przekazane na zakup np. instrumentu czy też podzielone w rozliczeniu dla każdego członka zespołu).
Jak taką formę nagrody przyjąć jako zgodną z prawem oraz jak ją zaksięgować?

Przychód pracownika z tytułu wygranej w konkursie

Gminna biblioteka publiczna ogłosiła konkurs otwarty na rzeźbę i malarstwo na szkle. Wzięło w nim udział kilkunastu twórców z całej Polski. Jednym z laureatów konkursu została również osoba zatrudniona w bibliotece na podstawie umowy o pracę. Nagroda wyniosła 500 zł.
Czy taką nagrodę należy doliczyć do wynagrodzenia pracownika?
Czy twórcę rzeźby można traktować jak każdego innego uczestnika konkursu?

Nagroda dla grupy osób

Instytucja kultury organizuje festiwal, w którym wypłacane są nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzymuje nagrodę przelewem na konto indywidualne (jeśli nagroda jest imienna) lub na konto instytucji zgłaszającej (jeśli nagroda jest dla grupy, zespołu).
Jak należy rozliczyć nagrodę pieniężną przyznaną zespołowi (grupie osób) reprezentującemu instytucję kultury jako organizatora?
Czy można wypłacić taką nagrodę na prywatne konto instruktora prowadzącego w instytucji kultury nagrodzony zespół, który jest jednocześnie jej pracownikiem?

Opodatkowanie bonu podarunkowego jako wygranej w organizowanym turnieju

Instytucja kultury organizuje turniej skata. Jako nagrodę za trzy pierwsze miejsca chce przekazać bon podarunkowy do zrealizowania w wybranym sklepie.
Czy wartość takiego bonu podlega opodatkowaniu?
Jakie dokumenty należy skompletować na potrzeby przekazania bonu?

Nagrody określone w regulaminie konkursu

Biblioteka zorganizowała konkurs literacki. Osobom, które otrzymały wyróżnienia w konkursie, ufundowano nagrody: pióro o wartości 900 zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Od wartości nagrody pieniężnej biblioteka odprowadza zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Niejasna jest natomiast sytuacja pióra, które w regulaminie konkursu nie jest określone mianem nagrody, tylko dowodu uznania.

  • Czy biblioteka może potraktować to pióro jako formę „medalu”?
  • Czy w takiej sytuacji laureatowi należy wystawić PIT-8C?
  • Czy pióro należy potraktować również jako nagrodę rzeczową i odprowadzić od całości wartości podatek zryczałtowany?

Upominki za udział w konkursie literackim

Biblioteka organizuje konkurs literacki dla dzieci. Każdy uczestnik otrzyma upominek w postaci czekolady. Ze względu na niewielką wartość upominek ten nie podlega opodatkowaniu. Czy mimo to biblioteka powinna utworzyć listę nagrodzonych słodyczami dzieci i zebrać podpisy tych z nich, które odebrały czekolady?