regulamin wypożyczania

Działalność biblioteki a rozpatrywanie skarg administracyjnych

Biblioteka jest samorządową (powiatową) instytucją kultury.
Czy biblioteka ma obowiązek przyjmować i rozpatrywać skargi i wnioski na podstawie art. 221–259 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa)?
Czy w tym celu należy wprowadzić regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków?
Czy dyrektor biblioteki ma obowiązek przyjmowania czytelników przynajmniej raz w tygodniu po godzinach pracy?

Udokumentowanie zwrotu kosztów

Jedna z czytelniczek biblioteki uszkodziła czytak. Za naprawę biblioteka otrzymała fakturę VAT. W regulaminie wypożyczania czytaków jest zapis, zgodnie z którym, w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia czytelnik pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego urządzenia o takich samych parametrach.
Czy biblioteka powinna obciążyć czytelniczkę kosztami naprawy na podstawie noty księgowej i przyjąć zwrot kosztów na kwitariusz, czy też wystawić fakturę VAT (refakturę)?

Jak zorganizować wypożyczalnię gier w bibliotece?

• Biblioteka to już nie tylko miejsce, w którym udostępnia się książki • Biblioteki powinny zmieniać się wraz ze zmianami potrzeb użytkowników, a ci nie szukają w nich już tylko książek! • Gry mogą być doskonałym narzędziem edukacyjnym, które biblioteki mogą z powodzeniem wykorzystywać w swojej codziennej pracy