reklamacja

Brak faktury korygującej za reklamowany towar

W grudniu 2020 r. instytucja kupiła u operatora sieci komórkowej sprzęt. Otrzymała za niego fakturę, którą opłaciła gotówką i zaksięgowała. Jednak sprzęt został zareklamowany i jeszcze w grudniu zwrócony do sprzedawcy, a reklamację uznano. Zwrot pieniędzy za towar instytucja otrzymała już w styczniu br. Niestety, dostawca nie chce wystawić korekty faktury, ponieważ twierdzi, że nie może tego zrobić, skoro została opłacona gotówką.
Jakich księgowań (i na podstawie jakiego dokumentu) należy dokonać w grudniu po odesłaniu sprzętu do dostawcy?
Czy pojawi się obowiązek wykazania należności (z tytułu zwrotu towaru) w sprawozdaniu Rb-N?

Uznana reklamacja programu komputerowego

W grudniu 2018 r. instytucja kultury kupiła oprogramowanie graficzne o wartości 3500 zł brutto. W kwietniu br. z uwagi na wadliwe działanie programu został on zwrócony sprzedawcy. Niestety, sprzedawca nie wystawił instytucji kultury faktury korygującej, a jedynie zwrócił pieniądze na konto.
Jak zaksięgować całe zdarzenie?
Czy wpływ na konto bankowe zwróconych środków za program należy potraktować jako pozostałe przychody operacyjne?

Zwrot zapłaty — reklamacja

Instytucja kultury zakupiła w 2014 r. lampy ksenonowe. W tym roku z powodu szybkiego zużycia instytucja oddała lampy do reklamacji, która została uznana. Sprzedawca zwrócił instytucji wartość lamp. Instytucja kultury jest podatnikiem VAT.
Jak należy ująć w księgach rachunkowych zwrot?
Czy będzie to przychód instytucji?