rękodzieło

Zakup dzieł sztuki a podatek od czynności cywilnoprawnych

Galeria jest podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności kupuje wyroby rękodzieła ludowego od różnych podmiotów, które następnie sprzedaje. Moim zdaniem fakt bycia podatnikiem VAT wyklucza opodatkowanie czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

  • Czy tak rzeczywiście jest? Od czego zależy to wyłączenie?
  • Czy istnieją takie przypadki, w których mimo statusu podatnika VAT galeria może jednak płacić PCC?

Nabywanie obrazów i rękodzieła od twórców ludowych w instytucji kultury

Instytucja kultury zamierza kupować obrazy i wyroby rękodzieła wykonane przez lokalnych artystów — najczęściej są to osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

  • W jaki sposób kupować te przedmioty, aby móc je później sprzedać i zaewidencjonować na kasie fiskalnej?
  • Czy z artystą można podpisać umowę komisową, a jeśli przedmiot zostanie sprzedany, wystawić umowę o dzieło?
  • Czy instytucja kultury ma obowiązek potrącać zaliczki na podatek od należności uzyskanych ze sprzedaży rękodzieła?