rekrutacja pracowników

Zatrudnienie pracownika bez przeprowadzenia naboru

Chociaż poprzedni dyrektor wprowadził w instytucji kultury regulamin naboru na wolne stanowiska pracy, obecny dyrektor zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny bez przeprowadzenia naboru. Z przepisów tego regulaminu wynika, że nabór powinien być przeprowadzony na podstawie otwartego i konkurencyjnego naboru, który przeprowadza się w postępowaniu rekrutacyjnym.
Czy w takiej sytuacji dyrektor powinien rozwiązać umowę z tak zatrudnionym pracownikiem i ogłosić nabór?
Czy też dyrektor może wprowadzić aneks do regulaminu naboru pozostawiający podjęcie decyzji o rozpoczęciu naboru wyłącznie do swojej kompetencji?

Zbyt wykwalifikowany kandydat — czy warto go zatrudniać? Jakie są plusy i minusy takiej decyzji oraz co zrobić, aby była ona korzyścią dla kandydata i instytucji kultury?

 • Także w instytucji kultury może się zdarzyć, że kandydat na dane stanowisko ma wyższe kwalifikacje niż oczekiwane
 • Taki pracownik ma niewątpliwie wiele zalet, choć pod uwagę trzeba też wziąć pewne niedogodności
 • Warto dobrze poznać motywację kandydata do podjęcia pracy właśnie w tej instytucji

Rekrutacja wewnętrzna — jakie przynosi korzyści, jak ją przeprowadzić i jak zachęcić pracowników, aby brali w niej udział?

 • Rekrutacja wewnętrzna może być lekarstwem na trudną sytuację na rynku
 • Pracownicy zostają dłużej w instytucjach kultury, które umożliwiają im rozwój
 • Największe opory pracowników instytucji budzą niejasne zasady rekrutacji wewnętrznej i potencjalna niechęć pozostałej części zespołu

Regulamin naboru pracowników w instytucji kultury

Jaka jest podstawa prawna dla wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w bibliotece publicznej?

Rynek pracownika — czyli jak sobie radzić z niedoborem pracowników, jak rekrutować, kiedy nie ma wielu chętnych, i jak promować markę pracodawcy?

 • Niewątpliwie nadszedł okres, gdy warunki zatrudnienia dyktuje nie pracodawca, lecz pracownik
 • W takiej sytuacji może się okazać, że pozyskanie wartościowego pracownika będzie kosztowało więcej wysiłku, a nawet — pewne ustępstwa
 • Paradoksalnie, problem z rękami do pracy może zaowocować korzyściami dla instytucji jako pracodawcy i dla jej oferty

Program poleceń pracowniczych — czy warto i jak go wprowadzić w instytucji kultury?

 • Rekrutacja nowych pracowników jest wyzwaniem, w którym mogą pomóc… obecni pracownicy
 • System poleceń pracowniczych to program, w którym pracownicy instytucji mogą polecać do pracy swoich znajomych i być za to nagradzani
 • Jest to rozwiązanie dość nowatorskie, ale konieczne na dzisiejszym rynku pracy

7 praktyk dobrego rekrutera

 • W ogłoszeniu o pracę warto precyzyjnie wskazać cel zatrudnienia danej osoby oraz korzyści dla kandydata płynące z podjęcia pracy w danej instytucji kultury
 • Nie wolno zapominać, że z dyskryminacją można mieć do czynienia nawet na etapie rekrutacji
 • Od kandydata na wolne stanowisko pracy można domagać się tylko określonych informacji. Powinien on także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Jak wspierać różnorodność i tolerancję w miejscu pracy? I dlaczego warto?

 • Zespoły, w których spotykają się różnorodne osoby, są bardziej efektywne, szybsze w reagowaniu na zmiany i często tworzą lepszą atmosferę w pracy
 • Walka z zakorzenionymi stereotypami jest jednak trudna i długa
 • Dobrym rozwiązaniem są szkolenia wspierające tolerancję w instytucji oraz wprowadzenie kultury otwartości na innych

Zatrudnienie krewnego pracownika w domu kultury

Poszukujemy pracowników do prowadzenia zajęć plastycznych i tanecznych w naszym domu kultury. Jeden z obecnych współpracowników polecił swoich krewnych, którzy wydają się idealnymi kandydatami do pracy na tych stanowiskach. Czy zatrudnienie takich osób nie spowoduje sprzeciwu pozostałych pracowników? Jak to wyjaśnić pozostałym pracownikom i uzasadnić, aby nie zepsuć atmosfery?

Jakich pytań nie wolno zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej?

W najbliższym czasie teatr planuje casting do zespołu tanecznego oraz zatrudnienie kierownika ds. administracyjnych. Chcemy się dobrze do tego przygotować. Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym momentem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Podczas pierwszego spotkania dochodzi do konfrontacji między obrazem kandydata, jaki wykształciliśmy sobie po przeczytaniu jego CV a rzeczywistością. Nic więc dziwnego, że ciekawość często bierze górę i chcemy się dowiedzieć jak najwięcej. Podczas rozmów kwalifikacyjnych padają różne, często bardzo dziwne pytania — chcemy jednak wiedzieć, jakich pytań powinniśmy unikać, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

Czego nie umieszczać w ogłoszeniu o pracę w instytucji kultury?

• Niepoprawnie napisane ogłoszenie o pracę może być niezgodne z prawem • Dyskryminacja kandydatów może się pojawić już na etapie ogłoszenia o pracę • Umieszczenie w ogłoszeniu o pracę sformułowań dyskryminujących przyszłego pracownika naraża instytucję na proces przed sądem pracy

Rekrutacja wewnętrzna jako sposób na ograniczenie kosztów i zmotywowanie pracowników w instytucjach kultury

• Zaletą rekrutacji wewnętrznej jest nie tylko ograniczenie kosztów pozyskania pracowników i zmotywowanie zespołu, ale także ograniczenie odejść personelu oraz awansowanie pracowników, którzy dobrze znają instytucję • Proponowanie awansu tylko wybranym pracownikom jest metodą szybszą i bardziej skuteczną, ale budzącą więcej kontrowersji • Pracownik, któremu nie udało się awansować w wyniku rekrutacji wewnętrznej, nie powinien obawiać się konsekwencji ze strony przełożonego