rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna — jakie przynosi korzyści, jak ją przeprowadzić i jak zachęcić pracowników, aby brali w niej udział?

  • Rekrutacja wewnętrzna może być lekarstwem na trudną sytuację na rynku
  • Pracownicy zostają dłużej w instytucjach kultury, które umożliwiają im rozwój
  • Największe opory pracowników instytucji budzą niejasne zasady rekrutacji wewnętrznej i potencjalna niechęć pozostałej części zespołu

Rynek pracownika — czyli jak sobie radzić z niedoborem pracowników, jak rekrutować, kiedy nie ma wielu chętnych, i jak promować markę pracodawcy?

  • Niewątpliwie nadszedł okres, gdy warunki zatrudnienia dyktuje nie pracodawca, lecz pracownik
  • W takiej sytuacji może się okazać, że pozyskanie wartościowego pracownika będzie kosztowało więcej wysiłku, a nawet — pewne ustępstwa
  • Paradoksalnie, problem z rękami do pracy może zaowocować korzyściami dla instytucji jako pracodawcy i dla jej oferty

Rekrutacja wewnętrzna jako sposób na ograniczenie kosztów i zmotywowanie pracowników w instytucjach kultury

• Zaletą rekrutacji wewnętrznej jest nie tylko ograniczenie kosztów pozyskania pracowników i zmotywowanie zespołu, ale także ograniczenie odejść personelu oraz awansowanie pracowników, którzy dobrze znają instytucję • Proponowanie awansu tylko wybranym pracownikom jest metodą szybszą i bardziej skuteczną, ale budzącą więcej kontrowersji • Pracownik, któremu nie udało się awansować w wyniku rekrutacji wewnętrznej, nie powinien obawiać się konsekwencji ze strony przełożonego