relacje z organizatorem

Uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury

Ingerencja organizatora w działalność i organizację instytucji kultury jak np. żądanie zmiany scenariusza organizowanej imprezy; zmiany zakontraktowanej lub zaplanowanej „gwiazdy” na święto miasta; „polecanie” pracowników, których należy zatrudnić; żądanie wglądu w konto instytucji czy oczekiwanie podania szczegółów dotyczących wynagrodzeń pracowników itp. to szara rzeczywistość wielu dyrektorów instytucji kultury.
Jak sobie radzić z tego typu problemami?
Jakich argumentów prawnych używać w dyskusji z organizatorem?
Co to znaczy, że instytucja kultury ma osobowość prawną?

Współfinansowanie imprezy razem z organizatorem

Instytucja kultury organizuje imprezy kulturalne, takie jak m.in. dożynki powiatowogminne. Cały koszt tych dożynek to kwota około 25 000 zł. Instytucja kultury jak co roku zabezpiecza w planie finansowym na ten cel 13 000 zł, natomiast 12 000 zł ma otrzymać od powiatu jako od współorganizatora dożynek, który zlecił instytucji organizację części dotyczącej dożynek powiatowych.
Czy organizację dożynek można potraktować jako działalność gospodarczą?
Jaki dokument instytucja kultury powinna wystawić do powiatu jako podatnik VAT — fakturę na kwotę brutto 12 000 zł (z tego trzeba odprowadzić VAT do urzędu skarbowego) czy notę obciążeniową?

Obniżenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

• Wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury powinna uwzględniać poziom kosztów związanych z jej działalnością • Organizator nie może dowolnie obniżać dotacji podmiotowej przysługującej instytucji kultury • Nie jest możliwe, aby z powodu braku środków instytucja kultury miała trudności z realizacją swoich celów statutowych

Infomat na utrzymaniu biblioteki

Biblioteka znajduje się w budynku należącym do gminy i zgodnie ze statutem ma prawo do użytkowania pomieszczeń. W sierpniu 2012 r. do budynku biblioteki urząd miasta podłączył infomat. Od 2010 r. biblioteka otrzymuje od organizatora niezmienną dotację podmiotową. Od tej pory — z powodu działania urządzenia — koszty biblioteki z tytułu zużycia energii elektrycznej wzrosły o 600 zł miesięcznie (w sumie około 5000 zł).
Biblioteka nie otrzymuje od gminy żadnych dodatkowych środków na pokrycie kosztów zasilania infomatu prądem, a wysokość dotacji podmiotowej nie zmienia się już od kilku lat. Zgodnie z umową partnerską z Departamentem Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego miasto ma obowiązek utrzymania infomatów. Czy gmina jako organizator miejskiej biblioteki i właściciel budynku ma prawo do takiego postępowania? Jakie argumenty prawne należy zastosować, aby biblioteka nie ponosiła kosztów utrzymania infomatu?