renegocjacja umów

[COVID-19] Renegocjacja umów z kontrahentami z powodu stanu epidemii


Instytucja kultury zawarła szereg umów cywilnoprawnych, m.in. dotyczących realizacji widowisk, występów, a także umów najmu, umów o współpracy z innymi podmiotami itd. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce sytuacja instytucji kultury, ale też i jej kontrahentów w wielu przypadkach uległa pogorszeniu.
Czy z powodu ogłoszenia stanu epidemii można zmienić postanowienia umów z kontrahentami?