rezerwy na nagrody jubileuszowe

Rezerwy na świadczenia pracownicze

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, która istnieje od 1994 r. Obecnie zatrudnia 34 osoby. W 2000 r. instytucja po raz pierwszy utworzyła rezerwę na świadczenia pracownicze — nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W zakresie wyceny tych zobowiązań jednostka nie korzysta z usług wykwalifikowanego aktuariusza. Wielkość wyliczonych rezerw podlega weryfikacji na koniec każdego roku obrotowego. Kwoty rezerw są porównywalne z roku na rok i uwzględniane w planie finansowym. W wieku okołoemerytalnym jest zaledwie kilka osób. Reszta załogi to ludzie młodzi z krótkim, a nawet bardzo krótkim stażem pracy.
Czy w związku z nowelizacją art. 39 ust. 6 i 7 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) można (oczywiście po zmianie zapisów w polityce rachunkowości) odstąpić od dalszej corocznej weryfikacji rezerw, a dotychczas utworzone rozwiązywać, wypłacając bieżące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne?

Kryterium istotności i rezerwy na nagrody jubileuszowe w polityce rachunkowości biblioteki

W polityce rachunkowości biblioteka ustaliła, że kryterium istotności wynosi 3500 zł. Ustalono również, że niskocenne środki trwałe o wartości do 3500 zł są amortyzowane jednorazowo, a środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane kwartalnie przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.
Biblioteka nigdy nie tworzyła rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Jednak w latach 2016–2019 kryterium istotności zostanie wielokrotnie przekroczone względu na planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Czy można uznać, że biblioteka prawidłowo ustaliła próg istotności?
Czy w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych biblioteka ma obowiązek utworzyć rezerwy?
Czy rezerwy należy tworzyć na rok bieżący?