rezydencja podatkowa

Certyfikat rezydencji podatkowej

• Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej jest jednym z warunków umożliwiających zastosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła • Certyfikat rezydencji powinien być wydany przez właściwe władze podatkowe państwa, w którym odbiorca należności wypłacanych przez instytucję kultury w Polsce jest rezydentem podatkowym • Posiadany certyfikat rezydencji powinien być ważny na dzień wypłaty należności na rzecz zagranicznego rezydenta podatkowego