rok budżetowy

Comiesięczny plan finansowy niezgodny z przepisami

Organizator zażądał od instytucji kultury przedkładania comiesięcznego planu finansowego.

  • Czy takie działanie organizatora jest zgodne z przepisami?

Zawieranie umów na dostawę mediów na okres dłuższy niż rok

Czy instytucja kultury, która oprócz dotacji podmiotowej uzyskuje własne przychody, może zawierać umowy na dostawę mediów, tj. Internet, energię elektryczną, c.o., wodę i ścieki, czynsze itp. na okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy?