rozliczanie przychodów

Rozliczenie dotacji celowej od organizatora

Miejski ośrodek kultury otrzymał od organizatora dotację celową na inwestycję w kwocie 60 000 zł. Zgodnie z umową dotacja rozliczona zostanie w kwocie brutto.
Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 59 962,50 zł w tym 23% VAT. Środek trwały został przekazany do użytkowania 31 sierpnia 2012 r., a stawka amortyzacji wynosi 10%. Środek trwały służy sprzedaży mieszanej. VAT rozliczany jest proporcją w wysokości 79%.
Proszę o przedstawienie wszystkich zapisów księgowych związanych z tym zdarzeniem z uwzględnieniem podanych kwot.