rozliczenie delegacji

Podróż służbowa pracownika na dwóch etatach

Pracownik zatrudniony w dwóch instytucjach kultury (jedna instytucja jest zarządzana przez drugą), wyjeżdża służbowo z chórem młodzieżowym za granicę. W instytucji głównej pracownik ten pracuje na ½ etatu jako kierownik (w tej instytucji ma swoją siedzibę chór, z którym jedzie), a w drugiej jako specjalista muzyk na ¼ etatu (w tej instytucji natomiast odbywają się zajęcia z nauki emisji głosu chóru młodzieżowego). W pierwszej instytucji pracownik świadczy pracę od wtorku do piątku po 5 godzin dziennie, a w drugiej pracuje w piątek i sobotę również po 5 godzin dziennie. Wyjazd chóru ma się odbyć w czwartek, a powrót w niedzielę.
Czy pracownik powinien otrzymać diety z obydwu instytucji czy tylko z jednej?

Wyjazd służbowy pracownika łączącego część etatu z urlopem rodzicielskim

Pracownik muzeum łączy pracę na ½ etatu z urlopem rodzicielskim. Pracuje codziennie od 08:15 do 12:15 (4 godziny). Czy dyrektor muzeum może takiemu pracownikowi polecić wyjazd służbowy (delegację) od godziny 15:00?

W podróży zagranicznej pracowników dyrektor filharmonii może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe

Pracownicy orkiestry zatrudnieni w filharmonii wyjechali w podróż służbową do Austrii i Włoch. Wyjechali z Krakowa w poniedziałek 24 listopada o godzinie 07:00 na lotnisko do Katowic. Samolot do Wiednia wystartował o godzinie 12:30. W środę 26 listopada o godzinie 14:00 pracownicy odlecieli z Wiednia i po dwóch godzinach wylądowali w Neapolu. Do Katowic wrócili w piątek, 28 listopada o 20:00. Do domu w Krakowie dotarli o godzinie 22:30. W podróży pracownicy mieli zapewniony hotel i wyżywienie. Jak policzyć delegację pracowników?

Należności z tytułu podróży artystów i drobne poczęstunki dla gości instytucji kultury

Należności z tytułu podróży służbowych w części przekraczającej limity określone w Rozporządzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowych) podlegają opodatkowaniu.
Czy limity te dotyczą też artystów odbywających podróże?
Instytucja organizuje poczęstunki dla zaproszonych gości lub uczestników imprezy, na których serwowane są drobne przekąski, np. ciasto, kawę i inne napoje. Czy wartość tych świadczeń podlega opodatkowaniu?