rozliczenie pracowników

Zwrot opłat za telefon byłego dyrektora

W czerwcu instytucja zrobiła cesję numeru telefonu komórkowego na byłego dyrektora instytucji. Od stycznia, czyli od zakończenia pracy przez dyrektora, faktury za usługi telekomunikacyjne opłacała instytucja, a były dyrektor na podstawie noty księgowej zwracał te wydatki. Niedawno instytucja otrzymała korektę faktury za usługi telekomunikacyjne dotyczące dotychczasowego numeru dyrektora opiewającą na drobną kwotę.
Komu ją oddać — byłemu dyrektorowi czy organizatorowi?
Czy należy skorygować zapisy księgowe?

Obowiązki głównego księgowego związane z odejściem dyrektora instytucji kultury

15 czerwca zmieni się dyrektor w instytucji kultury.
Czy rodzi to jakieś obowiązki i konsekwencje dla głównego księgowego?
Czy przy zmianie dyrektora konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych?
Czy trzeba zawiadamiać o zmianie wszystkich kontrahentów?
Czy trzeba zawiadamiać ZUS i urząd skarbowy, a jeżeli tak — to w jakiej formie?

Nowa skala podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

  • Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa skala podatkowa dla podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Najistotniejsze zmiany dotyczą kwoty wolnej od podatku
  • Wysokość kwoty zmniejszającej podatek lub jej brak uzależniono od wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym

Oświadczenie PIT-12 składa się przed 10 stycznia następnego roku

Wielu pracowników filharmonii do tej pory wyrażało wolę, aby rozliczyć ich z podatku za poprzedni rok w zeznaniu PIT-40. W tym celu muszą złożyć oświadczenie na druku PIT-12 przed 10 stycznia następnego roku. W poprzednich latach zdarzało się, że pracownicy nie pamiętali o tym terminie. Co ma zrobić główny księgowy filharmonii, jeśli pracownik złoży PIT-12 po 10 stycznia? Czy wyklucza to możliwość sporządzenia PIT-40?

Lutowe PIT-y instytucji kultury jako płatnika

bull; Do końca lutego 2014 r. instytucje kultury powinny wystawić swoim pracownikom i współpracownikom informacje PIT-11 i ewentualnie PIT-8C oraz IFT-1/IFT-1R bull; Instytucje, które otrzymały od pracowników PIT-12, powinny do końca lutego 2014 r. rozliczyć ich podatek dochodowy za 2013 r. w zeznaniu PIT-40 bull; Za niedopełnienie tych obowiązków grozi grzywna z Kodeksu karnego skarbowego