różnice inwentaryzacyjne

Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

• Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych powinny się znaleźć w polityce rachunkowości instytucji kultury • Ujawnione w trakcie inwentaryzacji nadwyżki w instytucjach kultury dotyczą najczęściej gotówki w kasie, środków trwałych i pozostałych środków trwałych • Ewidencja księgowa niedoborów zależy przede wszystkim od tego, czy został on uznany za zawiniony, czy też nie