rozporządzenie płacowe

Zmiana warunków wynagradzania określonych w regulaminie wynagradzania

• Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury powoduje konieczność zmian w regulaminach wynagradzania • W przypadku zmian niekorzystnych dla pracowników konieczna jest ich zgoda na piśmie • Jeśli pracownik nie zgodzi się na nowe warunki wynagradzania, jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu