rozrachunki z pracownikami

Zwrot kosztów procesu

Na które konto zaksięgować zwrot kosztów procesu zasądzone dla instytucji na rzecz pracownika, który wygrał sprawę w sądzie pracy?

Rozrachunki z pracownikami — potrącenia z wynagrodzeń

• Nie zawsze na potrącenie z wynagrodzenia za pracę potrzebna jest zgoda pracownika • Za prywatne rozmowy z telefonów służbowych trzeba wystawić fakturę • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia

Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami — zaliczki

• Pracownik musi się rozliczyć z każdej pobranej zaliczki • Zaliczki wypłacone w walucie dla celów ewidencji przelicza się na złotówki • W szczególnym przypadku można udzielić zaliczki na poczet wynagrodzenia