ryczałt

Używanie samochodu służbowego w celach prywatnych

Wykonując swoje obowiązki pracownicze, pracownik oddziału muzeum korzysta z samochodu służbowego. Zdarza się też, że samochód ten wykorzystuje w celach prywatnych. Uzyskuje w ten sposób nieodpłatne świadczenie, które — jak należy rozumieć — jest przychodem ze stosunku pracy.

  • Jak wylicza się wartość tego przychodu?
  • Czy dotyczy to także osób niebędących pracownikami?

Rok 2011 nie ominął zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych

• Korzystny ryczałt od jednej umowy małej wartości • Więcej osób nie zapłaci podatku od zakwaterowania fundowanego przez pracodawcę • Większy zakres zwolnień od podatku świadczeń na rzecz byłych i członków rodzin zmarłych pracowników