sąd rejestrowy

Jak założyć i zarejestrować stowarzyszenie?

• Założenie stowarzyszenia nie jest trudne, ale wymaga przygotowania wielu dokumentów • Statut jest kluczowym dokumentem określającym funkcjonowanie stowarzyszenia • Sąd weryfikuje poprawność dokumentów oraz zgodność statutu z Prawem o stowarzyszeniach