samochód osobowy

Wydatki związane z eksploatacją samochodu instytucji kultury a VAT naliczony

Instytucja kultury oprócz działalności statutowej prowadzi również działalność gospodarczą podlegającą VAT. Rozlicza VAT naliczony, stosując prewspółczynnik wyliczony zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (dalej: rozporządzenie). Instytucja planuje nabyć samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do celów statutowych i do działalności gospodarczej, przy czym nie będzie prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT.
W jaki sposób odliczać VAT naliczony od wydatków związanych z używaniem samochodu (np. na paliwo), jeżeli instytucja nie jest w stanie ustalić, jaka część wydatków będzie służyła działalności gospodarczej, a jaka działalności innej niż gospodarcza?

Zakup samochodu z zagranicy

Instytucja kultury planuje zakup samochodu z zagranicy do celów statutowych.
Jakie wymogi prawne instytucja musi spełnić?

Koszty używania samochodu wyłączone z kosztów podatkowych a zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych

Czy wydatek związany z kosztami eksploatacyjnymi samochodów osobowych w wysokości 25% (wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: updop) jest wydatkiem statutowym instytucji kultury, przez co nie ma podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Leasing operacyjny

Gminny ośrodek kultury (niebędący podatnikiem VAT) podpisał umowę leasingu samochodu na potrzeby działalności GOK. Dokonał wpłaty początkowej i opłacił ubezpieczenie. Następnie będzie płacił co miesiąc raty czynszu leasingowego. Dyrektor podjął decyzję, że samochód nie będzie wykupiony po zakończonym leasingu.
Jak zaksięgować tego typu leasing?
Czy leasingowany samochód należy amortyzować w GOK?

Zakup samochodu do realizowania celów statutowych instytucji kultury

Miejskie centrum kultury planuje kupić samochód dostawczy do przewożenia sprzętu na imprezy plenerowe organizowane w ramach realizowania swoich celów statutowych.
Jak wygląda podatkowo rozliczenie przejazdów tym samochodem?
Jak rozliczać koszty przeglądów, ubezpieczeń?

Używanie samochodu służbowego w celach prywatnych

Wykonując swoje obowiązki pracownicze, pracownik oddziału muzeum korzysta z samochodu służbowego. Zdarza się też, że samochód ten wykorzystuje w celach prywatnych. Uzyskuje w ten sposób nieodpłatne świadczenie, które — jak należy rozumieć — jest przychodem ze stosunku pracy.

  • Jak wylicza się wartość tego przychodu?
  • Czy dotyczy to także osób niebędących pracownikami?

Odliczenie VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu w muzeum

Muzeum kupiło samochód osobowy w 2013 r. i odliczyło 6000 zł VAT. Cała sprzedaż muzeum jest opodatkowana VAT i nie ma ono sprzedaży zwolnionej. Samochód nie jest wykorzystywany do celów prywatnych. Muzeum prowadzi szczegółową ewidencję przejechanych kilometrów.
Muzeum wykorzystuje samochód zarówno do działalności gospodarczej (czynności związane ze sprzedażą opodatkowaną), jak i do działalności niezwiązanej ze sprzedażą — do działalności statutowej (np. przewozu eksponatów do innych muzeów, przewozu materiałów w związku z organizacją uroczystości społecznych, naukowych czy kulturalnych, w których udział jest bezpłatny).
Czy po zmianach w VAT, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r., muzeum może nadal odliczać VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu (naprawa, wymiana części, mycie) i jak wygląda sprawa odliczania VAT od wydatków za paliwo?

Samochód osobowy w podatku dochodowym instytucji kultury od 1 stycznia 2014 r.

• Od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy updop dotyczące definiowania samochodów osobowych • Według nowelizacji samochodem osobowym nie jest m.in. pojazd posiadający daną ilość miejsc w zależności od dopuszczalnej ładowności • Dopuszczalną ładowność pojazdu oraz liczbę miejsc określają dokumenty wydane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym