samochód osobowy

Zakup samochodu do realizowania celów statutowych instytucji kultury

Miejskie centrum kultury planuje kupić samochód dostawczy do przewożenia sprzętu na imprezy plenerowe organizowane w ramach realizowania swoich celów statutowych.
Jak wygląda podatkowo rozliczenie przejazdów tym samochodem?
Jak rozliczać koszty przeglądów, ubezpieczeń?

Używanie samochodu służbowego w celach prywatnych

Wykonując swoje obowiązki pracownicze, pracownik oddziału muzeum korzysta z samochodu służbowego. Zdarza się też, że samochód ten wykorzystuje w celach prywatnych. Uzyskuje w ten sposób nieodpłatne świadczenie, które — jak należy rozumieć — jest przychodem ze stosunku pracy.

  • Jak wylicza się wartość tego przychodu?
  • Czy dotyczy to także osób niebędących pracownikami?

Odliczenie VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu w muzeum

Muzeum kupiło samochód osobowy w 2013 r. i odliczyło 6000 zł VAT. Cała sprzedaż muzeum jest opodatkowana VAT i nie ma ono sprzedaży zwolnionej. Samochód nie jest wykorzystywany do celów prywatnych. Muzeum prowadzi szczegółową ewidencję przejechanych kilometrów.
Muzeum wykorzystuje samochód zarówno do działalności gospodarczej (czynności związane ze sprzedażą opodatkowaną), jak i do działalności niezwiązanej ze sprzedażą — do działalności statutowej (np. przewozu eksponatów do innych muzeów, przewozu materiałów w związku z organizacją uroczystości społecznych, naukowych czy kulturalnych, w których udział jest bezpłatny).
Czy po zmianach w VAT, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r., muzeum może nadal odliczać VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu (naprawa, wymiana części, mycie) i jak wygląda sprawa odliczania VAT od wydatków za paliwo?

Samochód osobowy w podatku dochodowym instytucji kultury od 1 stycznia 2014 r.

• Od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy updop dotyczące definiowania samochodów osobowych • Według nowelizacji samochodem osobowym nie jest m.in. pojazd posiadający daną ilość miejsc w zależności od dopuszczalnej ładowności • Dopuszczalną ładowność pojazdu oraz liczbę miejsc określają dokumenty wydane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym