samochód prywatny

Badania psychotechniczne dla pracowników korzystających z prywatnych samochodów

Czy pracownik, który korzysta z prywatnego samochodu (ale też i służbowego, ale nie jest zawodowym kierowcą), musi posiadać badania psychotechniczne?

Podróż służbowa prywatnym samochodem

Instytucja kultury zamierza wysłać w podróż służbową jednego ze swoich pracowników. W podróż tę pracownik wybierze się samochodem stanowiącym własność jego małżonki. Czy w takiej sytuacji pracownik musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o umożliwienie odbycia podróży takim środkiem, czy wystarczy ustna akceptacja dyrektora? Czy są przepisy regulujące tę kwestię?

Przewożenie dzieci prywatnym samochodem pracownika instytucji kultury

Czy instruktor tańca w domu kultury może przewozić dzieci należące do zespołu własnym samochodem, np. na konkurs organizowany przez gminę, albo bibliotekarz — uczestników dziecięcego konkursu recytatorskiego organizowanego przez bibliotekę?