samochód służbowy do celów prywatnych

Koszty używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Używając nieodpłatnie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownik uzyskuje przychód ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który określa się ryczałtem uzależnionym od pojemności silnika.
Czy do wartości tego przychodu wlicza się paliwo i inne koszty związane z eksploatacją samochodu?

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

Instytucja kultury kupiła samochód, który w założeniu ma służyć dyrektorowi do realizowania jego obowiązków służbowych. Dyrektor instytucji używa tego samochodu także do celów prywatnych.
Na podstawie jakich dokumentów rozliczyć prywatne jazdy?
Czy za prywatne jazdy należy naliczyć podatek? Jeśli tak, to jak zakwalifikować taki przychód?

Używanie samochodu służbowego w celach prywatnych

Wykonując swoje obowiązki pracownicze, pracownik oddziału muzeum korzysta z samochodu służbowego. Zdarza się też, że samochód ten wykorzystuje w celach prywatnych. Uzyskuje w ten sposób nieodpłatne świadczenie, które — jak należy rozumieć — jest przychodem ze stosunku pracy.

  • Jak wylicza się wartość tego przychodu?
  • Czy dotyczy to także osób niebędących pracownikami?