samodzielność dyrektora instytucji kultury

Dopłacanie do nierentownych zajęć

Instytucja kultury prowadzi działalność różnych sekcji, m.in. plastycznej, tanecznej, ceramicznej i zajęcia z jogi. W ramach oszczędności organizator zakazał instytucji dopłacania do tych zajęć i sekcji, które nie przynoszą jej wystarczającego zysku, by opłacić wynagrodzenia dla instruktorów. Czy takie postępowanie organizatora jest zgodne z prawem?