samoocena kontroli zarządczej

Samoocena pracowników jako źródło informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w instytucji kultury

• Samoocena kontroli zarządczej może być prowadzona różnymi metodami • Ankiety do samooceny kontroli zarządczej nie mają jednego obowiązującego wzoru, ale można kierować się wytycznymi Ministra Finansów • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej nie jest obowiązkowe dla instytucji kultury, ale organizator może ją zobowiązać do składania takiego dokumentu