samorząd terytorialny

Instytucja kultury a samorząd — jak dobrze organizować współpracę?

• Samorząd gminny powołuje instytucje kultury, ponieważ prowadzenie działalności kulturalnej jest jego zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym • Podstawą dobrej współpracy jest komunikacja • Kierunki rozwoju instytucji kultury powinny być efektem współpracy i wzajemnych oczekiwań ze strony władz samorządowych, społeczności lokalnej oraz instytucji kultury