samorządowa instytucja kultury

Przedłużenie kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury

Statut samorządowej instytucji kultury (GOK) stanowi, że powołanie dyrektora tej instytucji następuje na okres 4 lat po przeprowadzeniu konkursu przez wójta gminy. Czteroletnia kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu kończy się w czerwcu 2019 r.
Czy dyrektorowi można w tym przypadku przedłużyć kadencję i na jakich zasadach?
Czy przeprowadzenie jest obowiązkowe? Czy dotychczasowy dyrektor musi wziąć w nim udział?

Narzucenie samorządowej instytucji kultury reorganizacji przez komisję gminnej rady

Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury, która jest wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury. Czy mam obowiązek przedstawiać komisji oświaty i kultury przy radzie gminy plan restrukturyzacji instytucji w zakresie zatrudnienia? Komisja uznała za konieczne jego wdrożenie w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania instytucji. Nie podano mi żadnej podstawy prawnej.
Radni uważają, że stan zatrudnienia jest za wysoki. Według mnie liczba zatrudnionych jest odpowiednia do tego, aby instytucja sprawnie funkcjonowała. Jakie mogą być ewentualne konsekwencje niedostosowania się do narzuconego obowiązku przedstawienia takiego planu?
Czy komisja ma prawo żądać od samorządowej instytucji kultury takiego planu?
Czy wójt może narzucić wprowadzenie takiego planu pod pretekstem poszukiwania oszczędności?
Czy organizator może w ciągu roku ograniczyć przyznaną roczną dotację na działalność bieżącą instytucji kultury? Jak się można przed tym obronić?