savoir-vivre

Kondolencje, życzenia imieninowe czy ślubne, czyli jak zachować się z klasą w przypadku radosnych i smutnych wydarzeń w życiu pracownika?

• Dyrektor czy kierownik powinni umieć się zachować w każdej sytuacji, także w tych dotyczących życia prywatnego pracowników • Świętowanie prywatnych uroczystości zależy od tradycji i zasad przyjętych w danym zakładzie pracy • Należy zadbać, aby obchody prywatnych świąt pracowników nie zakłócały pracy całej instytucji

Przechodzenie na ty w instytucji kultury

Menedżer niedawno wygrał przetarg na zarządzanie dużą instytucją kultury. Jego poprzednie doświadczenia to praca w międzynarodowych firmach, w których wszyscy zwracali się do siebie na ty.
Z tego powodu obecne formalne zwracanie się do niektórych bliskich pracowników (kierowników działów) wydaje mu się bardzo „sztywne”, sformalizowane. Czy nowemu menedżerowi wypada zaproponować przejście na ty? Jak to zrobić, aby dobrze wypaść?

Kiedy i jak wręczać wizytówki?

• Wizytówka powinna cechować się prostotą, przejrzystością i czytelną czcionką • Rozdawanie wizytówek jak ulotki, tj. każdej spotkanej osobie, jest mało eleganckie • Podczas spotkań w instytucji jako pierwsza wręcza gościowi swoją wizytówkę osoba reprezentująca instytucję

Precedencja, czyli kto ważniejszy na uroczystościach organizowanych przez instytucje kultury?

• Każda uroczystość publiczna — także ta organizowana przez instytucję kultury — wymaga szczególnej oprawy i precyzyjnego przebiegu, zgodnie z zasadami precedencji • Znajomość zasad precedencji może uchronić dyrektora instytucji kultury przed dyplomatyczną wpadką • Warto opracować własne, obowiązujące w instytucji kultury, zasady precedencji na uroczystościach kulturalnych w zależności od rangi organizowanej uroczystości