SFWON (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)

Składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Czy instytucje kultury od stycznia 2019 r. powinny odprowadzać składki na tzw. fundusz solidarnościowy i w jakim procencie?