skontrum

Przejście na emeryturę a skontrum w bibliotece

Z końcem 2021 r. na emeryturę przechodzą dwie i jedyne pracownice biblioteki.
Czy w związku z tym powinny przeprowadzić inwenturę/skontrum stanu zbiorów, czy bez tego dyrektor w ogóle może wyrazić zgodę na przejście na emeryturę?

Rozliczenie skontrum

Po rozliczeniu skontrum zbiorów bibliotecznych, które nigdy nie były inwentaryzowane, powstała bardzo duża nadwyżka (ponad 87 000 zł). Okazało się, że w poprzednich latach wartość zbiorów została zaniżona z powodu błędnego wprowadzenia danych do programu komputerowego z ksiąg inwentaryzacyjnych.
Jak zaksięgować różnice z przeprowadzonego w roku bieżącym skontrum?

Zmiana dyrektora biblioteki a skontrum

W bibliotece publicznej zmienia się dyrektor. Czy przy zmianie dyrektora należy przeprowadzić skontrum, jeśli dyrektorem zostanie:
pracownik tej biblioteki,
osoba z zewnątrz?

Skontrum to nie to samo co inwentaryzacja

Instytucja kultury przeprowadza inwentaryzację na arkuszach spisu z natury (środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz ewidencja ilościowa) — pozycje te są spisywane na arkuszach w programie Excel za pomocą komputera. W taki sam sposób — chodząc z laptopem — komisja spisuje wyposażenie.
Inwentaryzację książek instytucja przeprowadza natomiast co 5 lat — zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych) — metodą skontrum.
Podczas kontroli zarzucono, że jest to nieprawidłowe, ponieważ budzi wątpliwości to, w jaki sposób pliki trafiają do głównego księgowego w celu naniesienia wartości oraz że instytucja powinna dodatkowo przeprowadzić inwentaryzację zbiorów bibliotecznych co 4 lata według Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) na arkuszach spisu z natury.
Czy zarzuty kontrolerów są słuszne?
Czy inwentaryzację można przeprowadzić komputerowo w programie Excel i jak prawidłowo zapisać tę metodę w instrukcji inwentaryzacyjnej?
Czy instytucja kultury musi przeprowadzić inwentaryzację co 4 lata według ustawy o rachunkowości na arkuszach spisu z natury?

Rozliczenie różnic skontrum

W bibliotece przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych, w wyniku którego ustalono ubytki bezwzględne. Jak należy zaewidencjonować ubytki bezwzględne, które nie są zawinione?