spadkobiercy twórcy

Zakup dzieł sztuki od spadkobiercy twórcy bez kosztów uzyskania

Muzeum planuje zakup dzieł sztuki od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Autor tych dzieł nie żyje, a spadkobierca, od którego muzeum chce zakupić dzieła, posiada prawa autorskie i majątkowe do tych dzieł.
Czy od ustalonej kwoty wynagrodzenia muzeum powinno potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych tak jak od przychodu z praw majątkowych z kosztami uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu?