sponsoring

Pozyskiwanie środków na działalność statutową

Samorządowa instytucja kultury stara się pozyskiwać środki od sponsorów na wydanie płyty CD. Rozważane są dwa modele współpracy: sponsoring oraz dofinansowanie — przy czym w obydwu przypadkach partner może otrzymać w zamian określoną liczbę płyt.
Czy w przypadku zawarcia umowy sponsoringu właściwe będzie wystawienie faktury VAT z zastosowaniem stawki VAT 23%?
Co w takim przypadku z podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Czy w momencie przekazania płyt zrodzi się obowiązek odprowadzenia VAT należnego od tego przekazania?
Czy w przypadku umowy dofinansowania otrzymanie określonej w umowie kwoty spowoduje obowiązek wystawienia faktury?

Umowa sponsoringu

Miejski ośrodek kultury (MOK) zawarł umowę sponsoringu polegającą na świadczeniu usług na rzecz sponsora (ekspozycja logo na plakatach, banerach itp.) w związku z określonymi w umowie wydarzeniami (w umowie wskazano te wydarzenia). Środki od sponsorów zostaną ujęte jako dochód.
Czy środki te muszą zostać wykorzystane na te konkretne, wskazane w umowie wydarzenia, czy MOK może je wykorzystać na dowolny cel (na inne cele statutowe, np. organizację innych wydarzeń)?
Co w przypadku, gdy MOK otrzymał na organizację tych wydarzeń środki od organizatora (dotację celową od organizatora) — czy wpływy od sponsorów powinny pomniejszyć wartość otrzymanej dotacji (nawet, jeśli MOK planuje przekazać je na inne cele statutowe)?

Współpraca biblioteki i szkoły w organizacji imprez kulturalnych

Biblioteka od wielu lat współpracuje z prywatną szkołą tańca. Współpraca ta zaowocowała wieloma ciekawymi imprezami okolicznościowymi, jak np. Walentynki, jubileusz biblioteki, Dzień Kobiet itd. Biblioteka działa na terenie małej miejscowości, w której brakuje dużych przedsiębiorstw, chętnie włączających się w sponsoring. Szkoła tańca chciałaby zorganizować ogólnopolski turniej, który wymaga jednak zaangażowania środków finansowych i ludzi. Impreza taka wymaga również zakupienia nagród dla zwycięzców, wynajęcia oświetlenia, nagłośnienia, parkietu itp.
W jaki sposób miejska biblioteka publiczna mogłaby włączyć się w organizację takiego przedsięwzięcia, czy np. jako sponsor? Czy w pewnym zakresie może współfinansować turniej tańca towarzyskiego?

Sponsoring w księgach rachunkowych instytucji kultury

Jak prawidłowo ewidencjonować wpłaty od sponsorów na organizację imprezy? Instytucja kultury nie zawiera umów ze sponsorami. Sponsorzy — wiedząc, że impreza odbywa się raz do roku w tym samym terminie — sami wpłacają po kilkaset złotych w zamian za reklamę. Instytucja wystawia faktury tylko tym firmom, które tego sobie życzą. Czy są to pozostałe przychody operacyjne? Czy należy ją wykazywać jako darowiznę w CIT-8?

Jak napisać skuteczną ofertę sponsorską?

• Pierwszym krokiem do znalezienia sponsora jest stworzenie atrakcyjnej oferty sponsorskiej • W ofercie sponsorskiej należy wskazać nie tylko korzyści dla sponsora, ale również oczekiwania względem niego • Należy pamiętać, że sponsoring jest relacją partnerską, z której profity czerpią obie strony

Jak znaleźć, przekonać i zatrzymać sponsora?

• Trzeba rozróżnić sponsoring od mecenatu i usług reklamowych • Oferty kierowane do konkretnych firm powinny być dopracowywane ze względu na ich specyfikę • Umowa ze sponsorem jasno określa zobowiązania i korzyści obu stron

Jak krok po kroku wypełnić wniosek o dotację?

• Streszczenie projektu jest jednym z najważniejszych elementów wniosku o dotację — od niego zależy, czy komisja konkursowa zainteresuje się projektem • Szanse mają te projekty, które są ściśle związane z celami statutowymi organizacji oraz wyraźnie wskazują, że realizują cele sponsora wskazane w regulaminie konkursu • Budżet projektu trzeba obliczać na podstawie cen brutto obowiązujących na rynku, nie ma sensu ich zawyżać, bo coraz częściej sponsorzy zwracają uwagę gospodarność

Jak znaleźć sponsora dla instytucji kultury

• Istotne jest zawarcie umowy sponsoringowej • Sponsor będzie oczekiwał możliwości zareklamowania swoich produktów • Warto zadbać o patronat medialny i wsparcie poważnej lokalnej instytucji