spory zbiorowe

Dokumentacja zebrań z pracownikami w instytucji kultury

Czy instytucja kultury ma obowiązek prowadzić protokoły z zebrań z pracownikami?