spotkania

Spotkanie autorskie to jednak umowa–zlecenie

Instytucja kultury zaprosiła pisarza na spotkanie autorskie z czytelnikami. Przygotował on własny scenariusz, według którego przeprowadzi to spotkanie.
Czy w takim przypadku instytucja może podpisać z autorem umowę o dzieło, czy też musi to być umowa-zlecenie?

6 kroków do efektywnych spotkań w instytucji kultury

Kierownik domu kultury pracuje nad organizacją dużego festiwalu, który ma się odbyć latem. Aby doprowadzić to przedsięwzięcie do skutku, musi spotykać się z wieloma osobami z różnych działów w instytucji, a także spoza niej. W związku z tym coraz więcej czasu spędza na spotkaniach. Niestety, kierownik ma wrażenie, że — poza dłuższymi godzinami pracy — spotkania te nie przynoszą żadnych efektów. Co można zrobić, aby zajmowały one mniej czasu i były bardziej efektywne?