sprowadzanie eksponatów na wystawy

Immunitet muzealny — ochrona rzeczy ruchomych wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną w Polsce

  • Immunitet muzealny polega na zabezpieczeniu przed zatrzymaniem wwożonych do Polski na wystawę czasową dzieł sztuki
  • Wniosek o objęcie ochroną rzeczy ruchomej składa do MKiDN organizator wystawy
  • Ochrona prawna dzieła sztuki trwa maksymalnie 12 miesięcy od wwiezienia go na terytorium Polski

Jak uzyskać poręczenie Skarbu Państwa i zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia eksponatów wystawowych?

• Instytucje kultury, które sprowadzają zagraniczne eksponaty na swoje wystawy, mogą uzyskać od Skarbu Państwa poręczenie wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów • Wniosek oraz niezbędne dokumenty należy złożyć do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN • Poręczenia udziela się tylko tym wystawcom, którzy zapewnią eksponatom bezpieczeństwo