sprzedaż biletów

Organizacja biletowanego balu karnawałowego a stawka VAT

Instytucja kultury w ramach celu statutowego organizuje bal karnawałowy. Wstęp na bal jest biletowany i ewidencjonowany na kasie fiskalnej. W programie balu przewidziano: występ taneczny, oprawę muzyczną (DJ), pokaz barmański oraz konsumpcję (catering z firmy zewnętrznej).
Jaka jest prawidłowa stawka VAT na sprzedaż biletów wstępu na bal karnawałowy?

Ujęcie sprzedaży biletów online w JPK_VAT

W jaki sposób ująć sprzedaż biletów online w deklaracji VAT oraz JPK_VAT? Czy należy oznaczyć tę sprzedaż poprzez np. WEW?

Sprzedaż biletów i pamiątek w muzeum a rozliczenie dotacji podmiotowej

Muzeum sprzedaje bilety oraz pamiątki (książki związane z tematyką muzeum, kubki, magnesy, ołówki, pocztówki itp.).
W jaki sposób należy to traktować przy rozliczeniu dotacji?
Czy zakup towarów i biletów do sklepiku muzeum powinno pokryć z dotacji podmiotowej, czy z własnych środków?

Stawka VAT na bilety w instytucji zwolnionej podmiotowo

Instytucja kultury jako organizator wydarzenia podpisała umowę o współpracy z serwisem profesjonalnie zajmującym się sprzedażą biletów na jej koncerty. Instytucja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
Jaką należy ustalić stawkę VAT za bilety (8%, 23% czy zwolnienie od VAT)?

Rozrachunki za sprzedaż online

Instytucja prowadzi sprzedaż biletów online za pośrednictwem operatora systemu płatności. Od pośrednika instytucja otrzymuje tylko chronologiczne wykazy dat (w poszczególnym miesiącu), dzienne kwoty transakcji bez podsumowania i bez podpisu. Każdego dnia na skrzynkę mailową otrzymuje raport podsumowujący wszystkie transakcje z dnia poprzedniego, a raz w miesiącu — raport zbiorczy razem z fakturą VAT za korzystanie z płatności online.
Jaki w takim przypadku stworzyć dokument księgowy do udokumentowania sprzedaży biletów online?

Zakup biletów dla półkolonii w kinie należącym do instytucji kultury

Dom kultury organizuje półkolonie dla dzieci z gminy; prowadzi też kino. Wszystkie wydatki dotyczące półkolonii będą refundowane przez ośrodek pomocy społecznej. Dzieci w ramach półkolonii uczestniczyły w seansie kinowym. Sprzedaż biletów ujęto na kasie fiskalnej. Ze względu na ten sam NIP wygląda to tak, jakby dom kultury zakupił bilety od prowadzonego przez siebie kina.
Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż biletów dla półkolonii i zaksięgować ten zakup?
Czy na paragonie fiskalnym musi być NIP domu kultury? Co zrobić, gdy na jednym paragonie jest NIP, a na drugim nie. Czy można uznać takie paragony?

Sprzedaż biletów na obce wydarzenia a fakturowanie

Instytucja prowadzi sprzedaż obcą na swojej kasie fiskalnej pod osobnym kodem.
Czy można wystawić fakturę na daną imprezę obcą z dopiskiem, że to sprzedaż obca? Czy należy ją odesłać do firmy zlecającej sprzedaż obcą?

Sprzedaż biletów a VAT

Instytucja kultury korzysta w internetowej sprzedaży na wydarzenia artystyczne z usług pośrednika płatności. Instytucja posiada konto w systemie płatności internetowych. Klient, kupując bilet na wydarzenie, dokonuje płatności bezpośrednio przez system płatności internetowych, a po krótkiej chwili płatność ta jest widoczna na koncie systemu płatności internetowych instytucji. Jednocześnie system obsługi sprzedaży biletów w kasie biletowej instytucji odnotowuje informację o zakupionym bilecie na konkretne wydarzenie i dokonanej płatności poprzez system płatności internetowej. Zakupu biletów drogą internetową można dokonać przez 24 godziny na dobę. System płatności internetowych przekazuje płatności na konto instytucji automatycznie w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), a płatności dokonane w soboty i niedziele przelewane są na konto instytucji dopiero w poniedziałek. Instytucja nie jest rzeczywistym dysponentem tych środków, gdyż nie może swobodnie decydować o ich przeznaczeniu, jak również dostęp do nich i dyspozycja choćby natychmiastowego przelewu jest ograniczona z powodu kalendarza przelewów stosowanego przez system płatności internetowych.
Instytucja fiskalizuje sprzedaż dokonaną drogą internetową na podstawie wygenerowanego zbiorczego raportu sprzedaży biletów w kasie biletowej. Pracownik kasy biletowej w dniu swojej pracy generuje raport za dzień poprzedni i fiskalizuje płatności dokonane za pośrednictwem systemu płatności internetowych. Np. we wtorek fiskalizuje internetową sprzedaż biletów dokonaną w poniedziałek (od godziny 00.01 do 24.00), a zazwyczaj w poniedziałek fiskalizuje sprzedaż biletów dokonaną w piątek, sobotę i niedzielę. Płatności dokonywane w kasie gotówkowo lub kartą płatniczą są fiskalizowane w czasie rzeczywistej transakcji.
Instytucja uznaje jako moment powstania obowiązku VAT datę fiskalizacji sprzedaży operacji dokonanych drogą internetową na podstawie dobowego raportu fiskalnego.
Jak ustalić moment powstania przychodu i obowiązku VAT przy płatnościach na wydarzenie artystyczne za pośrednictwem systemu płatności internetowych?

Sprzedaż biletów na obce wydarzenia

Do czasu wprowadzenia JPK_VAT instytucja kultury fiskalizowała sprzedaż na rzecz obcych podmiotów, ale nie ujmowała jej w rejestrach VAT, gdyż sporządzała wewnętrzny dokument sprzedaży, który nie uwzględniał sprzedaży obcej. Od października 2020 r. istnieje obowiązek ujmowania w ewidencji VAT raportów fiskalnych ze sprzedaży.
Jak zatem należy po tych zmianach w VAT ewidencjonować sprzedaż biletów obcych?

Termin płatności a dyscyplina finansów publicznych

Muzeum otrzymało ofertę sprzedaży internetowej biletów wstępu przez firmę, która miałaby — za prowizją — sprzedawać je jako własne i na własny rachunek. Muzeum otrzyma zapłatę na podstawie wystawionej na firmę faktury. Termin płatności wynikający z umowy to 14 lub 30 dni.
Czy taka sytuacja jest prawidłowa i czy opóźniony wpływ środków za bilety wstępu nie narusza dyscypliny finansów publicznych?

Sprzedaż biletów na przyszłoroczne przedstawienie artystyczne

Zdarza się, że instytucja planuje spektakl, wydarzenie kulturalne, na początku roku, a promocję i sprzedaż — ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej — zaczyna jeszcze w poprzednim.
Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi?
W jaki sposób zaksięgować przychód z biletów, aby zapłacić z nich za imprezę artystyczną w nowym roku?

Współpraca przy sprzedaży biletów

Instytucja kultury podejmuje współpracę z agencją, która chce zorganizować wydarzenie kulturalne w budynku instytucji kultury. Agencja sprzedaje instytucji kultury bilety na podstawie protokołu przekazania, aby instytucja mogła sprzedawać je u siebie w kasie i ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Rozliczenie imprezy następuje w dniu wydarzenia. Agencja wystawia fakturę instytucji kultury za sprzedane bilety, a instytucja kultury wystawia fakturę za wynajem sali oraz fakturę za prowizję za sprzedane bilety. W deklaracji VAT instytucja ujmuje VAT należny za sprzedane bilety według raportu fiskalnego, za wynajem oraz za prowizję od sprzedanych biletów, a odlicza sobie VAT naliczony za zakup biletów.
Czy takie rozliczenie jest prawidłowe?