sprzedaż komisowa

Przyjęcie w komis dzieł sztuki

Samorządowa instytucji kultury, która nie jest podatnikiem VAT, prowadzi sprzedaż komisową dzieł sztuki i wydawnictw, na rzecz osób fizycznych (artystów) i innych galerii. Z tytułu sprzedaży komisowej galeria pobiera dla siebie 10% prowizji. W jaki sposób należy księgować przyjęcie towaru do sprzedaży i w jakiej wartości? W jaki sposób ewidencjonować w księgach tę sprzedaż i rozliczać ją po zakończeniu okresu sprzedaży (danej wystawy), w tym zwrot niesprzedanych dzieł lub wydawnictw? W jaki sposób księgować sprzedaż gotówkową i za pomocą terminali osobom trzecim?