sprzedaż w instytucji kultury

Oznaczenie „TP” a sprzedaż na rzecz organizatora lub jego jednostek

W związku z wprowadzeniem nowego JPK_VAT pojawiło się szereg wątpliwości:
Czy oznaczenia „TP” w nowym JPK_VAT stosuje się tylko przy fakturach sprzedażowych?
Czy samorządowa instytucja kultury powinna zastosować oznaczenie „TP” przy wystawianiu faktur sprzedaży na rzecz swojego organizatora?
Czy w sytuacji, gdy ta sama osoba jest dyrektorem w dwóch instytucjach kultury, transakcje pomiędzy tymi instytucjami należy oznaczać kodem „TP”?

Sprzedaż samochodu w rozliczeniu z jego dostawcą

Miejski ośrodek kultury (MOK) chce kupić samochód osobowo-towarowy (bus). Obecnie MOK posiada samochód osobowy będący jego środkiem trwałym.
Czy można ten samochód zbyć w rozliczeniu z dostawcą kupowanego busa?
Czy trzeba zastosować przepisy dotyczące zbywania środków trwałych (przetarg itp.) i dopiero wówczas przystąpić do procedury zakupowej?

Sprzedaż przedmiotów promocyjnych

Ośrodek kultury organizuje coroczny zlot motocyklowy. Na imprezę kupuje od firm zewnętrznych koszulki oraz znaczki okolicznościowe, tj. specjalnie zamówione z nadrukiem i nazwą ośrodka kultury.
Czy ośrodek może sprzedawać te przedmioty uczestnikom podczas trwania imprezy?
Czy cena sprzedaży może być wyższa od ceny nabycia?

Kiermasz książek organizowany przez bibliotekę

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, realizując w ten sposób swoje cele statutowe. W trakcie spotkań bibliotekarz w uzgodnieniu z wydawnictwem sprzedaje książki danego autora. Sprzedawane książki są własnością wydawnictwa. W tym przypadku, promując autora i książki, biblioteka nie osiąga korzyści w postaci wynagrodzenia, natomiast wydawca przekazuje bibliotece bezpłatnie umówioną liczbę książek.
Jak — zgodnie w przepisami — zorganizować kiermasz książek w bibliotece?

Sprzedaż materiałów bezpośrednio odpisanych w koszty

Galeria zakupiła płyty OSB do realizacji wystawy i wykonania konstrukcji. Ich zakup został zaksięgowany w koszty użycia materiałów (konto 411). Po zakończeniu wystawy i rozebraniu konstrukcji część materiałów galeria chce sprzedać jako niepełnowartościowe. Wartość materiałów w cenie zakupu to 4000 zł, natomiast po wycenie komisji i akceptacji dyrektora wartość tych materiałów wynosi 1500 zł. Galeria nie prowadzi ewidencji na koncie materiałów.
Jak zaksięgować poszczególne operacje i jakie należy utworzyć konta?
Jakich należy dokonać księgowań w przypadku sprzedaży tych materiałów po przecenie?

Sprzedaż książek w instytucji kultury

  • Biblioteka otrzymała nieodpłatnie od organizatora książki. Czy może je sprzedawać? Czy przy sprzedaży takich książek należy naliczać VAT?
  • Instytucja kultury kupiła książki w celu odsprzedaży. Czy takie książki można zaewidencjonować bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, natomiast przychód ze sprzedaży na konto przychodów, z pominięciem kont zapasów i odchyleń od cen ewidencyjnych? Czy można zastosować takie uproszczenie?

Zakupy nieletnich w muzealnym sklepie z pamiątkami

Muzeum prowadzi sklep z pamiątkami. Zdarza się, że zakupów dokonują uczniowie szkół podstawowych, czyli osoby niepełnoletnie. Wydawane przez nich kwoty są czasem znaczne. Czy sprzedaż nieletnim jest prawnie skuteczna i czy muzeum może ponieść z tego tytułu jakieś konsekwencje?

Sprzedaż przedmiotów na aukcji internetowej

W miejskim domu kultury (samorządowa instytucja kultury), planujemy przeprowadzić sprzedaż zbędnego mienia za pośrednictwem aukcji na portalu internetowym Allegro. W związku z tym planujemy zarejestrować konto na Allegro, wystawić przedmioty na aukcji z ceną minimalną określoną w zarządzeniu dyrektora, dokonać sprzedaży i wystawić fakturę dla kupującego. Czy to jest prawidłowe? Czy koszty związane z przeprowadzeniem aukcji można pokryć z budżetu instytucji, jeśli mienie nie zostanie sprzedane?

Druk wydawnictw i zakup upominków w muzeum

Muzeum drukuje wydawnictwa lub kupuje towar (upominki) w celu odsprzedaży. Muzeum prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów”. Księgowa prosi o pomoc w dekretacji wystawianych dokumentów.