środki krajowe

Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

  • Wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014–2020 nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-WSa za 2016 r.
  • Wydatki na zakup księgozbioru nie zawsze są wydatkami strukturalnymi
  • Ani remont kawiarni, ani zakup wyposażenia, instrumentów muzycznych czy ubiorów dla orkiestry nie są wydatkami strukturalnymi

Koszty realizacji programu z Fundacji Kronenberga są wydatkiem strukturalnym

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu. W ramach tego programu przewidziane są nagrody rzeczowe dla dzieci biorących w konkursie.
Czy koszt zakupu nagród należy ująć jako koszty programowe?
Czy wynagrodzenie dla osoby przygotowującej wniosek i koordynującej całe zadanie należy ująć w kosztach programowych czy administracyjnych?
Czy wydatki związane z programem dofinansowane przez fundację są wydatkami strukturalnymi dla biblioteki?