środki pieniężne z roku poprzedniego

Przeznaczenie środków pieniężnych z roku poprzedniego

Na co instytucja kultury może przeznaczyć pozostałe środki pieniężne (z przychodów własnych) za rok poprzedni? Na wydatki bieżące, czy może na wydatki inwestycyjne? Czy kwota środków pieniężnych powinna być ujęta w planie przychodów bieżącego roku?