środki publiczne

Nowe zasady obowiązkowego informowania o dofinansowaniu zadań ze środków publicznych

Instytucja kultury korzysta z dofinansowania ze środków publicznych.
Na czym polega nowy obowiązek informacyjny związany z takim dofinansowaniem?

Szkolenie pracownika instytucji kultury zwolnione od VAT

Pracownik instytucji kultury bierze udział w szkoleniu. Instytucja kultury wpłaciła za szkolenie kwotę brutto, a organizator szkolenia zwrócił jej kwotę VAT. Organizator przekazuje instytucji dotację podmiotową, instytucja kultury osiąga też przychody własne.

  • Czy w związku z tym można uznać, że instytucja jest zwolniona od VAT od szkoleń jako finansowana ze środków publicznych?

Wydatki strukturalne z krajowych środków publicznych

Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji:

  • Wspomagania Wsi na projekt Domowe Finanse — wydatki na materiałów biurowych i poczęstunek dla uczestników szkolenia,
  • Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

Czy wydatki te można uznać za strukturalne?

Wydatki ze środków publicznych w instytucjach kultury

• Kiedy wydatek ze środków publicznych można uznać za racjonalny • Cena nie zawsze decyduje o oszczędności • Kontrola finansów jest częścią kontroli zarządczej